Välkommen till Destinationsutveckling Idre

Fjälldestinationen Idre satsar mångmiljarder för utvecklingen av framtidens hållbara besöksnäring. I norra dalafjällen, Idre, Fjätervålen och Grövelsjöfjällen genomförs och planeras nu en mycket kraftig tillväxt de kommande 10 åren. Det är den snabbaste utvecklingen av besöksnäringen i Idreområdet på 100 år.

Regeringens nya turiststrategi pekar ut utvecklingsområden och Idre är ett mycket bra exempel på en sådan destination. Hur säkrar vi att Idre Fjälls, Idre Himmelfjälls, Fjätervålens och Grövelsjöfjällens ambitioner matchas av samhällets förmåga och vilja att agera? Satsningar från offentliga parter behöver samverka med företag och privata aktörer.

För att möta upp alla frågor kring utvecklingen av norra dalafjällen arrangerade bolaget Destinationsutveckling Idre den 23 maj 2022 en aktivitet på Idre Fjäll där politiker, företag och privata aktörer hade möjlighet att få svar genom diskussioner, föreläsningar och presentationer. Idredagen 2022 vände sig till särskilt inbjudna och samlade drygt 100 deltagare och medverkande. Dagen har filmats och kommer senare sammanställas på denna hemsida och YouTube-kanal för alla att ta del av.

Följ oss på Linkedin

idre_grafik_siffror_02

Sveriges bästa och mest hållbara destination.