Välkommen till Destinationsutveckling Idre

Fjälldestinationen Idre satsar mångmiljarder för utvecklingen av framtidens hållbara besöksnäring. I norra dalafjällen, Idre, Fjätervålen och Grövelsjöfjällen genomförs och planeras nu en mycket kraftig tillväxt de kommande 10 åren. Det är den snabbaste utvecklingen av besöksnäringen i Idreområdet på 100 år.

Regeringens nya turiststrategi pekar ut utvecklingsområden och Idre är ett mycket bra exempel på en sådan destination. Hur säkrar vi att Idre Fjälls, Idre Himmelfjälls, Fjätervålens och Grövelsjöfjällens ambitioner matchas av samhällets förmåga och vilja att agera? Satsningar från offentliga parter behöver samverka med företag och privata aktörer.

Sveriges bästa och mest hållbara destination.

idre_grafik_siffror_02