Om destinationsutvecklings-
bolaget Idre AB, DIAB

Ett bolag som Idre Fjäll, Idre Himmelfjäll, Fjätervålen och Grövelsjöfjällen Turistförening tillsammans äger. Bolaget har nära samverkan med Älvdalens kommun.

”Bolaget skall arbeta långsiktigt och strategiskt med övergripande frågor för att skapa goda förutsättningar för hela besöksnäringen att utvecklas och därigenom bidra till ett ökat antal besökare året runt i norra Dalafjällen, Idre, Fjätervålen och Grövelsjön. Bolaget skall inte vara ekonomiskt vinstdrivande.”

På detta sätt bidrar besöksnäringen till en positiv och nödvändig utveckling för hela Älvdalens kommun.