Styrelsen för destinationsutvecklings-
bolaget Idre AB, DIAB

STYRELSEN

Lars Ericson

Styrelsens ordförande, Grövelsjöfjällen

lars.ericson@destinationsutvecklingidre.se

Sofie Andersson

VD, Fjätervålen

sofie@fjatervalen.se

Andreas Starenhed

VD, Idre Fjäll

andreas.starenhed@idrefjall.se

Torbjörn Wallin

VD, Idre Himmelsfjäll

torbjorn.wallin@idrehimmelfjall.se

Till styrelsen finns också adjungerade ledamoten

Gunnar Barke

Älvdalens kommun

gunnar.barke@alvdalen.se

Verksamhetsansvarig

Frida Torsein

Destinationsutveckling Idre

frida@destinationsutvecklingidre.se