Idre Fjäll bygger – Länsstyrelsen överprövar.

Idre Fjäll stora sydprojekt är nu igång. Det nya skidområdet växer fram och gjutningen av den nya gondolliftens fundament och dalstation har påbörjats. Parallellt med det pågår ett arbete med en ny detaljplan för Idre Fjäll syd.

Läs hela artikeln på Siljan News >>