Idre Fjäll gör rekordbokslut.

Stiftelsen Idre Fjäll redovisade en rekordvinst på 56 miljoner före skatt för det gångna verksamhetsåret. Resultatet är troligen det bästa sedan starten av Idre Fjäll. Rekordbokslutet härleds till både intresset för svenska fjällvärlden under pandemin liksom ett stärk erbjudande året om.

Läs hela artikeln på idrefjall.se >>