Skidåkande turister ska få kunskap om samisk kultur.

En av Idre Himmelfjälls nysatsningar inför kommande säsong är “Samevistet” där Idre Sameby ska sprida kunskap om samisk kultur och rennäring. Bland många nyheter på destinationen finns det numera en timrad kåta, “Samevistet”, där Mattias Jonsson från Idre Sameby kommer att dela med sig av kunskap om samisk kultur och renskötsel som näringsgren.

Läs hela artikeln på Besöksliv.se >>