Avsiktsförklaring om riksväg 70 till Idre.

Riksväg 70 från Särnaheden till Idre är väldigt smal med 24 kurvor som behöver rätas. Det vet både Trafikverket och länets regionpolitiker. Därför har den aktuella vägsträckan funnits med i länsplanen och en förstudie genomfördes för tio år sedan visar att vägen inte är trafiksäker.

Läs hela artikeln på Siljan News >>