Kategori: Dalarna

Bygglovet nu på plats för ny galleria i Idre.

Bygglovet nu på plats för ny galleria i Idre.

Nu har bygglov beviljats för den planerade gallerian vid Fjällbäcken, mitt emot Idre Himmelfjäll. — Vi har väntat länge på det och på slutet var vi tvungna att även få in ett tillstånd för en skylt vid vägen innan bygglovet kunde beviljas, förklarar Jonas Hagenström, som är projektledare för det stora galleriabygget i Idre. Läs […]

Nya kliv för Himmelfjäll – VA-avtal och exploateringsavtal snart i mål.

Nya kliv för Himmelfjäll – VA-avtal och exploateringsavtal snart i mål.

Över 13 miljoner kronor. Så mycket ska Idre Himmelfjäll betala i exploateringsavgift till kommunen – för att få förverkliga planerna på det så kallade Cressida-området. Läs hela artikeln på moratidning.se >>

Idredag med frågor och framtidstro.

Idredag med frågor och framtidstro.

De stora turistdestinationer i Älvdalen, Fjätervålen, Idre Fjäll, Idre Himmelfjäll och Grövelsjöfjällen samlades när Destinationsutveckling Idre AB bjöd in till Idredagen. Ett av syftena var att se hur de stora investeringarna i Idreområdet matchs av samhällets förmåga och vilja att agera. Läs hela artikeln på Siljan News >>

Viktiga dagar om Idres framtid – media får inte närvara.

Viktiga dagar om Idres framtid – media får inte närvara.

Destinationsutveckling Idre AB är ett gemensamt destinationsbolag för de tre stora fjällanläggningarna Idre Fjäll, Idre Himmelfjäll, Fjätervålen samt Grövelsjöns Turist förening. Läs hela artikeln på Siljan News >>

Stängda riksgränsen och Natoansökan – på agendan i Idre.

Stängda riksgränsen och Natoansökan – på agendan i Idre.

God grannsämja är viktigare än någonsin – inte minst i fjällvärlden. Så kan budskapet från norsk-svenska Gränskommittén Innlandet-Dalarna sammanfattas, efter den stora konferensen i Idre förra veckan. Läs hela artikeln på moratidning.se >>

Region Dalarna säger ja till Idrevägen.

Region Dalarna säger ja till Idrevägen.

Region Dalarna lyfte ur riksväg 70 till Idre ur vägplanen för att kunna bygga vägen till Fagersta i en etapp. Istället beslöt Region Dalarna att godkänna en avsiktsförklaring om en medfinansiering för framtagandet av en vägplan till en kostnad av mellan 15-29 miljoner kronor. Därmed ska arbetet med att planläggningsprocessen kunna inledas 2023. Läs hela […]

Kommun och näringsliv måste betala för riksvägen till Idre.

Kommun och näringsliv måste betala för riksvägen till Idre.

Nu vet många att vägen till Idre är farligt smal, så många att det också blivit en politisk verklighet när det nu är valår. Trots det lyfts riksväg 70 till Idre ut ur den länsplan som nu är på väg att antas. Läs hela artikeln på Siljan News >>

Klartecken för Idres farliga riksväg.

Klartecken för Idres farliga riksväg.

Ljuset i tunneln kan nu vara på gång för farligt smala riksväg 70 mellan Särna och Idre. Som ett svar på regeringens ovilja att skjuta till tillräckligt med pengar har Region Dalarna nu beslutat att själva ta tag i finansieringen för att komma igång med en planläggning. Läs hela artikeln på moratidning.se >>