Kategori: Himmelfjäll

Nya kliv för Himmelfjäll – VA-avtal och exploateringsavtal snart i mål.

Nya kliv för Himmelfjäll – VA-avtal och exploateringsavtal snart i mål.

Över 13 miljoner kronor. Så mycket ska Idre Himmelfjäll betala i exploateringsavgift till kommunen – för att få förverkliga planerna på det så kallade Cressida-området. Läs hela artikeln på moratidning.se >>

Julafton på Idre Himmelfjäll.

Julafton på Idre Himmelfjäll.

2018 tryckte Idre Himmelfjäll på den stora startknappen. Det ledde till att liftar och snökanonanläggning med mera beställdes och bygget av skidboden tog fart. Totalt handlade det om investeringar på omkring 1,5 miljarder kronor. Idre Himmelfjäll omfattar enorma ytor som bit för bit byggs ut. Läs hela artikeln på Siljan News >>

Idres tyngst trafikerade väg är ingen huvudled.

Idres tyngst trafikerade väg är ingen huvudled.

Genom Idre by rullar det 2550 fordon i så kallad dygnsmedeltrafik varav 240 lastbilar. Upplevelsen i bygden är att merparten av dem viker av mot de snabbt växande fjällanläggningarna på Idre Fjäll och Idre Himmelfjäll liksom de nya fritidshusområdena längs väg 1063, Bergevägen som leder från byn. Läs hela artikeln på Siljan News >>

Hundratals miljoner satsas på Idre Himmelfjäll inför säsongen 2021-22.

Hundratals miljoner satsas på Idre Himmelfjäll inför säsongen 2021-22.

Den nya fjälldestinationen Idre Himmelfjäll har tagits emot med öppna armar och dubblade antal åkare i vintras mot året innan. Inför kommande vintersäsong satsas ytterligare 100-tals miljoner i anläggningen… Se hela artikeln på Turismnytt >>