Bygglovet nu på plats för ny galleria i Idre.

Nu har bygglov beviljats för den planerade gallerian vid Fjällbäcken, mitt emot Idre Himmelfjäll. — Vi har väntat länge på det och på slutet var vi tvungna att även få in ett tillstånd för en skylt vid vägen innan bygglovet kunde beviljas, förklarar Jonas Hagenström, som är projektledare för det stora galleriabygget i Idre.

Läs mer på Siljan News >>