Nu slåss dalariksdagsledamöter för dalarnas besöksnäring.

Ulrik Bergman (M) och Peter Helander (C) har 18 januari resp 15 februari interpellationsdebatt med infrastrukturminister Eneroth.

Ulrik Bergman ställer frågan: ”Om Trafikverket konstaterar i sin analys att sträckan väg 70 Särnaheden–Idre som ett riksintresse är det då orimligt att infrastrukturministern agerar för ett extra tillskott till länsplanen så att denna vägsträcka kan breddas och bli trafiksäkrare under planperioden 2022–2033?” Vad svarar ministern?

Lyssna på debatten här >>

Peter Helander ställer frågan: ”Innebär Regeringens nya besöksnäringsstrategi, där man pekar på behovet av bättre kommunikationer till besöksmålen, att Dalarna kan förvänta sig satsningar på de viktiga stråken E16, rv 70, rv 66 och rv 50 som leder till de stora besöksmålen i vårt län?

Lyssna själv på infrastrukturministerns svar här >>