Självklart tackar jag ja till ett möte.

Självklart tackar jag ja till ett möte med människor som vill skapa
1 500 nya jobb

Så uttryckte sig näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson under det möte som styrelsen för Destinationsutveckling Idre AB och Älvdalens kommundirektör Stefan Linde hade med Ministern under nästan en timma. Anledningen till och utgångspunkten för mötet var den unika och exceptionella utveckling som just nu pågår i Idre – området och det nödvändiga behov av samspel som finns mellan näringsliv och offentliga aktörer.
Under mötet dryftades de gemensamma behov, möjligheter och utmaningar som denna utveckling innebär. Samtalet handlade om hållbarhet, investerings – och projektstöd, myndighetsutövning, infrastruktur, exempelvis väg 70 mellan Särnaheden och Idre.
Näringsministern var mycket positiv och uttryckte stor tillfredsställelse med den utveckling som pågår och planeras. Helt i linje med regeringens ambitioner för landsbygden och besöksnäringen. Han uttalade också sin uppskattning över det samarbete som finns mellan fyra av områdets största och viktigaste aktörer.

Näringsministern lovade också att på olika sätt medverka i den stora nationella konferens som skall hållas i Idre den 23 maj.
Dessutom lovade han att besöka Idre – området för i sommar för att fortsätta dialogen och fördjupa sin kunskap om besöksnäringen i allmänhet, som han betonade är en basnäringarna i Sverige, och utvecklingen i Idre i synnerhet.