Stängda riksgränsen och Natoansökan – på agendan i Idre.

God grannsämja är viktigare än någonsin – inte minst i fjällvärlden. Så kan budskapet från norsk-svenska Gränskommittén Innlandet-Dalarna sammanfattas, efter den stora konferensen i Idre förra veckan.

Läs hela artikeln på moratidning.se >>