Destinationsutveckling Idre

Avsiktsförklaring om riksväg 70 till Idre.

Avsiktsförklaring om riksväg 70 till Idre.

Riksväg 70 från Särnaheden till Idre är väldigt smal med 24 kurvor som behöver rätas. Det vet både Trafikverket och länets regionpolitiker. Därför har den aktuella vägsträckan funnits med i länsplanen och en förstudie genomfördes för tio år sedan visar att vägen inte är trafiksäker. Läs hela artikeln på Siljan News >>

Idre Fjäll bygger – Länsstyrelsen överprövar.

Idre Fjäll bygger – Länsstyrelsen överprövar.

Idre Fjäll stora sydprojekt är nu igång. Det nya skidområdet växer fram och gjutningen av den nya gondolliftens fundament och dalstation har påbörjats. Parallellt med det pågår ett arbete med en ny detaljplan för Idre Fjäll syd. Läs hela artikeln på Siljan News >>

Byggboomens baksida – fler brister vid besiktningar.

Byggboomens baksida – fler brister vid besiktningar.

Flera nybyggda hus i Idreområdet har visat sig inte hålla måttet. Byggruschen har inneburit högt tempo och många olika byggfirmor på plats. En baksida som nu visar sig är att flera hus inte godkänts vid slutbesiktning. Läs hela artikeln på Siljan News >>

Idre Fjäll får ja till planbesked för ett hotell.

Idre Fjäll får ja till planbesked för ett hotell.

Idre Fjäll har lämnat in ansökningar om planbesked för två områden. Dels vill stiftelsen ha ett planbesked för området norr om gamla husvagnscampingen. Där vill Idre Fjäll bygga ett hotell och ett lägenhetshotell. Ett alternativ till lägenhetshotellet kan vara bostadsrätter. Totalt handlar det om 800 nya bäddar. Läs hela artikeln på Siljan News >>

Bygglovet nu på plats för ny galleria i Idre.

Bygglovet nu på plats för ny galleria i Idre.

Nu har bygglov beviljats för den planerade gallerian vid Fjällbäcken, mitt emot Idre Himmelfjäll. — Vi har väntat länge på det och på slutet var vi tvungna att även få in ett tillstånd för en skylt vid vägen innan bygglovet kunde beviljas, förklarar Jonas Hagenström, som är projektledare för det stora galleriabygget i Idre. Läs […]

Nya kliv för Himmelfjäll – VA-avtal och exploateringsavtal snart i mål.

Nya kliv för Himmelfjäll – VA-avtal och exploateringsavtal snart i mål.

Över 13 miljoner kronor. Så mycket ska Idre Himmelfjäll betala i exploateringsavgift till kommunen – för att få förverkliga planerna på det så kallade Cressida-området. Läs hela artikeln på moratidning.se >>

Idredag med frågor och framtidstro.

Idredag med frågor och framtidstro.

De stora turistdestinationer i Älvdalen, Fjätervålen, Idre Fjäll, Idre Himmelfjäll och Grövelsjöfjällen samlades när Destinationsutveckling Idre AB bjöd in till Idredagen. Ett av syftena var att se hur de stora investeringarna i Idreområdet matchs av samhällets förmåga och vilja att agera. Läs hela artikeln på Siljan News >>