Destinationsutveckling Idre

Om bristande infrastruktur i riksdagen.

Om bristande infrastruktur i riksdagen.

Regeringen lovar runt men håller tunt när det gäller infrastruktursatsningar utanför storstadsområdena. Det anser Peter Helander (C) som under tisdagen tog upp frågan i en interpellation till infrastrukturministern Tomas Eneroth (S). I interpellationen tar Peter Helander, riksdagsledamot från Dalarna, upp regeringens besöksnäringsstrategi. Den presenterades under hösten 2021 och slog fast att ”turistlandet Sverige ska stärkas”… […]

Region Dalarna kräver mer pengar till vägar.

Region Dalarna kräver mer pengar till vägar.

Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, är nu överens med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Dalarnas Sjukvårdsparti om vilka vägprojekt som Regionen ska prioritera i länstransportplanen. De vägar som ska prioriteras är; väg 66 Ö Tandö-Bu som är påbörjad, Länsväg 1024/1025 Vasaloppsvägen med start 2022-2024, Riksväg 66 Fagersta- U länsgräns Smedjebacken mittseparering samt Riksväg 70 Särnaheden-Idre… […]

Mer pengar till vägarna i länet.

Mer pengar till vägarna i länet.

Regionpolitikerna i länet har nu samma mål – att visa för regeringen och Trafikverket hur viktigt det är att får man mer pengar till samtliga vägprojekt i Dalarna. ”Vi behöver 10 procent mer i budget i vår länsplan annars kan vi inte prioritera alla viktiga sträckor”, säger Birgitta Sacredeus (KD), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden […]

Nu slåss dalariksdagsledamöter för dalarnas besöksnäring.

Nu slåss dalariksdagsledamöter för dalarnas besöksnäring.

Ulrik Bergman (M) och Peter Helander (C) har 18 januari resp 15 februari interpellationsdebatt med infrastrukturminister Eneroth. Ulrik Bergman ställer frågan: ”Om Trafikverket konstaterar i sin analys att sträckan väg 70 Särnaheden–Idre som ett riksintresse är det då orimligt att infrastrukturministern agerar för ett extra tillskott till länsplanen så att denna vägsträcka kan breddas och […]

Ingen ny väg till Idre eller vänta till 2033.

Ingen ny väg till Idre eller vänta till 2033.

”Nu måste staten ta sitt ansvar för vägarna i Dalarna. Det är steg ett för att få till en lösning på det eftersatta vägnätet!” Det hävdar Älvdalens kommunalråd Kjell Tenn. Det är två vägprojekt som berör Älvdalen, dels Vasaloppsvägen som nu har inletts, men framförallt de sista 17 km på riksväg 70 från Kringelfjorden in […]

Hundratals miljoner satsas på Idre Himmelfjäll inför säsongen 2021-22.

Hundratals miljoner satsas på Idre Himmelfjäll inför säsongen 2021-22.

Den nya fjälldestinationen Idre Himmelfjäll har tagits emot med öppna armar och dubblade antal åkare i vintras mot året innan. Inför kommande vintersäsong satsas ytterligare 100-tals miljoner i anläggningen… Se hela artikeln på Turismnytt >>

Nordens mest hållbara fjälldestination.

Nordens mest hållbara fjälldestination.

Fjätervålen har en lång tradition av skidåkning. I januari 2018 röstade aktieägarna ja till en nyemission. Serneke Group kom därmed in som ny stor delägare. Det borgar för en blomstrande utveckling och framtida skidåkning i Fjätervålen. Läs hela artikeln på fjatervalen.se >>

Nytt samråd om centrumutvecklingsplan för Idre.

Nytt samråd om centrumutvecklingsplan för Idre.

Nu har du en ny möjlighet att tycka till om utvecklingen av den fysiska miljön i Idres centrum. Det nya samrådet om centrumutvecklingsplanen för Idre pågår 6 september till 31 okober 2021. Första samrådet för Idres centrumutvecklingsplan hölls hösten 2020… Se hela artikeln på Älvdalens kommuns hemsida >>

Idre Fjäll miljardsatsar på utveckling.

Idre Fjäll miljardsatsar på utveckling.

Idre Fjäll satsar 7,7 miljarder på att utveckla anläggningen med nya skidområden, cykelleder och aktiviteter samt mer än en fördubbling av gästkapaciteten. Projektet går i mål 2037 och är den enskilt största satsningen i stiftelsens historia. Framtiden ser ljus ut för den svenska fjällvärlden. Som en följd av ett ökat intresse för både skidåkning och […]