Ytterligare 2,3 miljarder investeras i fjälldestinationen Idre Himmelfjäll.

Karta över vision 2036 för Idre Himmelfjäll.

För tre säsonger sedan öppnade fjälldestinationen Idre Himmelfjäll, den största satsningen på en ny fjällanläggning på över 30 år i Sverige. Nu investeras ytterligare dryga 2 miljarder 2023-2026, vilket inkluderar ett nyss taget styrelsebeslut för Idre Himmelfjäll och dess partners på cirka 800 miljoner. Det är dubbelt så mycket som de investeringar som gjorts hittills år 2018-2022 av det nystartade företaget.

Investeringarna görs nu av många parter i boenden, infrastruktur för att bygga stugområdet Cressida och inför den planerade byggstarten av ett framtida nytt centrum, ”Polstjärnan”, med bland annat stor Skilodge-anläggning med tillhörande service som uthyrningslägenheter, bostadsrätter, restauranger, kaféer, butiker och liknande mellan 2023 och 2026. 800 miljoner ska investeras av Idre Himmelfjäll inkluderat ägare och företagets affärspartners och 1,5 miljarder är följdinvesteringar på boenden och infrastruktur. Summa 2,3 miljarder kronor som nu ska investeras år 2023-2026.

Styrelsen och dess ägare har ställt sig bakom en gemensam masterplan för satsningar 15 år framåt i tiden tom år 2036. Följande ingår i de nya investeringsplanerna som nu närmast ska genomföras år 2023-2026:

  • Ytterligare 3 300 bäddar med byggstart nästa höst inom Cressidaområdet.
  • Dubblering av snökanonkapaciteteten i befintliga nedfarter 2023.
  • Det pågår nu en process för att söka tillstånd för att bygga ny toppstuga och ny luftgående lift mot huvudtoppen år 2025-2026.
  • Nytt område 2024 i Sydväst mot Fjällbäcken med stolbana, nedfarter och snösystem.
  • Ny Sagostig för barn i alpinområdet 2023.
  • Tidigareläggning av nya stugområdet Cressida där alla tomterna till fjällstugor, flerbostadshus, parvillor med mera börjar säljas redan i dag, onsdagen den 7 september.
  • Tillstånd söks också för byggstart av framtida centrum/Polstjärnan år 2025-2026 med tillhörande infrastruktur, inklusive byggande av en ny stor skilodge med restauranger, service, kafé, aktiviteter och boende i både bostadsrätter och uthyrningslägenheter.

Förberedelserna för dessa stora satsningar med tillståndsansökningar, projektering med mera är redan igång och ökas nu i intensitet den kommande vintern.

Preliminär pistkarta för vintern 26/27.
Karta över vision 2036 för Idre Himmelfjäll.
Pistsystemet inklusive nya skidområdet julen 2024 i riktning syd-väst mot Fjällbäcken.

– Med de här stora investeringarna kommer nystartade Idre Himmelfjäll att ta en stor framtida plats på fjällkartan. Det är ett privilegium att få jobba för ett bolag som har sådan vilja och drivkraft att satsa med full fart framåt, säger Torbjörn Wallin, vd för Idre Himmelfjäll.
För högupplösta bilder och filmer, gå in på https://www.idrehimmelfjall.se/foretaget/press/


För mer information och för att boka vinterresa, gå in på www.idrehimmelfjall.se

För mer information, kontakta gärna:

Torbjörn Wallin
vd Idre Himmelfjäll
tfn 070 649 12 89
torbjorn.wallin@idrehimmelfjall.se


Karin Pontén
Vår PR-byrå
tfn 0708 66 66 31
karin.ponten@varprbyra.se